Sun-Power, gevestigd aan Nehobolaan 8a, 5865 AS Tienray, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Klik hier voor onze contactgegevens.

Algemeen

Sun-Power gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van zowel kandidaten als opdrachtgevers. We zijn er bewust van dat we veel gegevens verwerken en leven de wetgeving op dit gebied daarom strikt na. Sun-Power onderschrijft de uitgangspunten van de Wbp- en de AVG-wetgeving.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Sun-Power verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, zowel mondeling als schriftelijk, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Lijst met contactgegevens van de klant
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Sun-Power verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gezondheid
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Sun-Power verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw salarisbetaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Sun-Power verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Sun-Power neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sun-Power) tussen zit. Sun-Power gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Easyflex
 • Flexportal

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Sun-Power bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende typen uitzendkrachten:

Gegevens die we bewaren Bewaartermijn Reden
Ingeschreven kandidaat -NAW-gegevens
-Emailadres
-Telefoonnummer
-Relevante werkervaring
-Opleiding(en), cursussen, certificaten
Max. 2 jaar Mits de kandidaat toestemming geeft
Werkzame uitzendkracht -NAW-gegevens
-Emailadres
-Telefoonnummer
-Relevante werkervaring
-Opleiding(en), cursussen, certificaten
-Kopie identiteitsbewijs
-BSN
-Loonbelastingverklaring
-Pensioengegevens
Gedurende de werkzame termijn Deze gegevens zijn nodig voor het correct uitvoeren van salarisadministratie
Niet meer werkzame uitzendkracht  -Administratieve en fiscale verplichtingen; uitzendcontracten, uitzendbevestiging, NAW, BSN en ID-bewijs, ziekteverzuim
-Loonbelastingverklaring
-Alleen concrete klachten met een noodzaak om te bewaren
Max. 7 jaar Fiscale bewaarplicht

Delen van persoonsgegevens met derden

Sun-Power verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Sun-Power blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Sun-Power en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij over u beschikken naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.