CAO

  Cao, czyli zbiorowa umowa pracy,  jest zbiorem umów pomiędzy przedstawicielami pracodawców i przedstawicielami pracowników tymczasowych w danej branży lub sektorze. Układ ten jest uzupelnieniem do indywidualnej umowy o pracę między pracodawcą i pracownikiem.

  Co jest zapisane w CAO?

  W Cao są sformułowane umowy związane z pracą, które są zawarte również w umowie o pracę. Kontrakt pracownika opiera się na punktach zawartych w kolektywnym Cao. Proszę tu myśleć o: godzinach pracy, wynagrodzeniu (skali płac), systemie oceny pracy, warunków pracy i bezpieczeństwa. Umowa nie może odbiegać od ustaleń

  Cao. O tym, pod jakie Cao podlega dany pracownik, decyduje rodzaj sektoru, branży, w której pracuje. Jeżeli dana branża nie podlega pod żadne Cao, pracownicy są zatrudniani na podstawie ABU Cao

  Czas trwania

  Układ zbiorowy (Cao) obejmuje okres pięciu lat. Pod koniec tego okresu pracodawca i pracownik negocjują umowę na kolejny okres. Poniżej mogą Państwo zobaczyć najbardziej typowe formy Cao w sektorze rolniczym i technicznym.