Metoda pracy

  Aby znaleść  właściwego kandydata, działamy według  następującego planu.

  1. Ustalenie potrzeb

  Inwentaryzujemy Państwa potrzeby oraz ustalamy jaki rodzaj usług najlepiej do Państwa firmy pasują.

  2. Wizyta w przedsiębiorstwie

  Rozmawiamy i zapoznajemy się z Państwem, osobiście odwiedzamy  miejsce pracy, po to by mieć dobre wyobrażenie o danej funkcji, stanowisku.

  3. Opracowanie profilu funkcji 

  Zostaje opracowany profil stanowiska, zawierający wymogi dotyczące wiedzy, umiejętności oraz cech osobistych nowego kandydata.

  4. Strategia rekrutacji

  Zostaje ustalona metoda rekrutacji, sposób, w jaki będziemy szukać właściwego  kandydata na odpowiednie miejsce.

  5. Rozmowa

  Na podstawie strategii rekrutacji organizujemy rozmowy z potencjalnymi kandydatami.

  6. Najlepszy kandydat

  Przedstawiamy Państwu właściwego kandydata  i po kolejnych rozmowach pracownik może być zatrudniony w Państwa przedsiębiorstwie.