Często zadawane pytania

  1. Pierwszy raz w Sun-Power, przyjazd, sprawy administracyjne

   Przyjazd pracownika zawsze jest potwierdzany przez pracownika biura Sun-Power.  Każdy  pracownik otrzymuje e-mail z potrzebnymi informacjami, dotyczącymi adresu zakwaterowania, adresu miejsca pracy, stawki godzinowej, itd. Zakwaterowanie jest dostępne od dnia przyjazdu wskazanego przez Sun-Power, przed tym dniem pracownik nie ma prawa do zakwaterowania. Sun-Power nie refunduje kosztów podróży z kraju ani nie organizuje przyjazdów.

  2. Umowa

   Sun-Power proponuje rodzaj umowy, pasującą stawkę godzinową, biorąc pod uwagę doświadczenie i umiejętności pracownika. Kopia umowy zostaje przekazana pracownikowi. Umowa zostaje podpisana osobiście na wyznaczonym spotkaniu. 

  3. Konto bankowe

   Przelewy są realizowane w euro. Pracownik jest zobowiązany przekazać  Sun-Power numer konta bankowego, na które będą realizowane przelewy pensji. Prosimy o podanie nazwiska właściciela konta, numeru SWIFT/IBAN, nazwy i adresu banku. Wypłata pieniędzy „do ręki” nie jest możliwa w naszej branży.

  4. BSN (SOFI) numer

   Holenderski numer podatkowy jest  obowiązkowy dla każdego pracownika.  Sun-Power umawia wizytę w danym urzędzie ale pracownik musi  udać się osobiście po ten numer.  Sun-Power dostarcza każdemu pracownikowi instrukcję postępowania w celu wyrobienia numeru. Tylko w szczególnych przypadkach, możliwy jest wyjazd w asyście koordynatora biura.

  5. Ubezpieczenie

   Pracując zgodnie z holenderskim prawem, posiadanie holenderskiego ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkowe. Sun-Power oferuje swoim pracownikom podstawowe ubezpieczenie, którego koszt wynosi  24,50 netto / tydzień (2020)Pracownicy ubezpieczeni indywidualnie zobowiązani są dostarczyć kopię polisy, karty do biura Sun-Power.

  6. Pierwsza wypłata

   Pracownik otrzymuje pierwszą wypłatę (tygodniówkę) po max. dwóch przepracowanych tygodniach. Przelewy wychodzące są realizowane w piątek. Na konta banków holenderskich docierają następnego  dnia, na konta banków zagranicznych  do środy kolejnego tygodnia. Sun-Power nie jest odpowiedzialny za okres trwania przelewów.

   Prosimy o zabranie wystarczającej ilości pieniędzy na utrzymanie przez pierwsze dwa tygodnie (100 -150 euro).

  7. Zakwaterowanie

   Na prośbę pracownika, Sun-Power organizuje zakwaterowanie na czas trwania umowy o pracę. Pracownicy korzystający z zakwaterowania Sun-Power są zobowiązani do przestrzegania regulaminu obiektu oraz do podporządkowywania się instrukcjom koordynatora.  Sun-Power nie jest w stanie zagwarantować  możliwości wspólnego zakwaterowania dla par, rodzin czy przyjaciół.

   Koszt zakwaterowania w 2020 wynosi  € 87,15 brutto/tydzień (miejsce w pokoju, dostęp do kuchni i pralni oraz mediów z Internetem). Pracownik płaci za mieszkanie od pierwszego dnia obowiązywania umowy o pracę.

   Prosimy nie zabierać z Polski zapasów jedzenia większych niż na tydzień, z powodu ograniczonego miejsca w lodówkach.

  8. Transport

   Pracownikom mieszkającym na obiektach Sun-Power, nie posiadającym własnego środka transportu oferujemy dojazd do pracy  w różnych formach. Jeśli odległość między miejscem zamieszkania a miejscem pracy jest znaczna, oferujemy auto firmowe, w pozostałych przypadkach rower. Pracownikom mieszkającym prywatnie nie zapewniamy transportu do pracy. Pracownicy mieszkający prywatnie mogą wypożyczyć rower  Sun-Power, po opłaceniu kaucji w wysokości 100 euro (odciągnięta przy pierwszej wypłacie).

   Pracownicy są odpowiedzialni za powierzony im środek transportu, szczegółowe reguły znajdują się w regulaminie transportu, który otrzymuje pracownik w momencie wypożyczenia środka lokomocji.

   Auta firmowe wyposażone są w systemy nawigacyjne, które mogą być używane jedynie na trasie uzgodnionej z biurem Sun-Power. Otrzymane mandaty, kierowcy płacą z własnej kieszeni (kwota zostanie pobrana z wynagrodzenia). Parking jest zagwarantowany na lokacji Sun-Power.

  9. Refundacja kosztów transportu

   W zależności od zastosowania CAO zleceniodawcy oraz decyzji Sun-Power, pracownik może otrzymać od Sun-Power zwrot kosztów dojazdu do pracy prywatnym samochodem. Refundacja nie przysługuje pracownikom korzystającym z transportu autem firmowym.

  10. Pasek wynagrodzenia

   Paski wynagrodzenia za miniony tydzien beda dodawane do portalu pracownika w kazdy piatek. Z uwagi na ochrone danych osobowych nie moga byc one przesylane droga mailowa. Jezeli pojawia sie problemy z zalogowaniem badz brak loginu nalezy przeslac te wiadomosc na adres mailowy: planning@sun-power.nl

   Wszystkie pytania dotyczace wynagrodzenia nalezy kierowac na adres mailowy: uren@sun-power.nl

  11. Zakończenie umowy

   Przed końcem umowy, Sun-Power informuje pracownika o decyzji w sprawie ewentualnego przedłużenia umowy. Zarówno pracownik jak i Sun-Power mogą  w każdej chwili rozwiązać umowę według informacji zawartej w umowie o pracę.

   W ciągu sześciu tygodni po zakończeniu umowy, Sun-Power dokonuje  wypłaty wszystkich należnych świadczeń, rezerw na konto pracownika. W lutym kolejnego roku Sun-Power przesyła Jarografy na adres e-mail pracownika.

  12. Praca

   Pracownik biura informuje pracownika do jakiego klienta zostaje oddelegowany, jaki rodzaj pracy będzie wykonywał, przekazuje adres, godzinę rozpoczęcia pracy oraz inne niezbędne informacje.

   Pracownik powinien sumiennie i z zaangażowaniem wykonywać powierzone mu obowiązki. Od pracownika oczekuje sie również przestrzegania regulaminu zakładowego i zasad BHP oraz instrukcji przełożonego odnośnie sposobu pracy.

   Uwagi mogą być przekazane pracownikowi bezpośrednio przez przełożonego lub za pośrednictwem biura Sun-Power. Wymaganym standardem jest również koleżeńskie zachowanie, współpraca oraz szacunek okazywany wzajemnie. O wszystkich nietypowych sytuacjach w pracy prosimy informować pracowników biura.

  13. Dni wolne

   Wniosek o wakacje lub dni wolne składa się pisemnie u pracodawcy. Wyłącznie dobrze wypełnioną i podpisaną przez pracodawcę zgodę należy przekazać pracownikowi Sun-Power. Planowany urlop będzie wprowadzony do systemu.

  14. Zmienne godziny pracy

   Sun-Power nie może zagwarantować  ilości godzin czy ciągłości pracy u jednego klienta ze względu na specyfikę pracy w rolnictwie i ogrodnictwie (warunki atmosferyczne). Pracownik akceptuje gotowość do pracy u różnych zleceniodawców, na rożnych stanowiskach i w różnych ilościach godzin.

  15. Buty i ubranie robocze

   Ze względu na zasady zdrowia i bezpieczeństwa, pracownik jest zobowiązany nosić w pracy buty robocze. Jeżeli pracownik ich nie posiada, ma on możliwość kupienia ich w biurze Sun-Power. (18,50 euro). Pracownik zaopatruje się we własnym zakresie w ubranie robocze. Tylko w przypadku specyficznego charakteru pracy zleceniodawca lub Sun-Power może wypożyczyć ubranie robocze.

  16. Wizyta u lekarza lub dentysty

   Wizytę u lekarza lub dentysty można umówić za pośrednictwem pracownika biura Sun-Power. Istnieje też możliwość transportu i tłumaczenia przez koordynatora, koszt usługi to 30 euro brutto/godzinę.

  17. Wyzysk, przemoc, dyskryminacja

   Dokładamy wszelkich starań, aby upewnić się, że nasi pracownicy czują się bezpiecznie i  wygodnie w miejscu pracy oraz zakwaterowania. Nie akceptujemy żadnych form dyskryminacji, wykorzystywania ani przemocy. Jeśli jesteś świadkiem niedozwolonego zachowania, natychmiast skontaktuj się z Sun-Power, tego typu sprawy będą traktowane priorytetowo.