Onze denkwijze

  Missie

  Sun-Power heeft als missie een duurzaam vraag- en aanbodgericht beleid te voeren in de agrarische en technische sector, waarbij eerlijkheid en respect centraal staan. Dit wordt gerealiseerd door middel van een transparant bedrijfsbeleid en een gezamenlijke focus op de creatie van de juiste werkbeleving.

  Visie

  In de toekomst is eerlijk en respectvol werk de normaalste zaak van de wereld. Het gaat tenslotte om ‘onze gezamenlijke toekomst’. Sun-Power wil hierin het goede voorbeeld bieden. Dit betekent: goed of slecht nieuws, Sun-Power is eerlijk en doet wat ze zegt, maar verwacht dit ook van haar belanghebbenden. Eenieder behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden: Sun-Power staat voor eerlijkheid en respect.

  Samen sterk door eerlijkheid en respect:

  Spiegel voorhouden

  Door elkaar een spiegel voor te houden groeien we samen 

  • Sun-Power informeert over de huidige en toekomstige marktontwikkeling.
  • Sun-Power streeft naar open en transparante communicatie. 
  • Sun-Power hecht waarde aan de ervaring van alle partijen. 

  Behulpzaamheid; inhoud & diepgang

  Door de open communicatie denken we allemaal met elkaar mee. Wij zorgen altijd voor de juiste hand op de juiste werkplek.

  • Sun-Power denkt mee over nieuwe ideeën.
  • Sun-Power biedt goede huisvesting en vervoer.
  • Sun-Power zorgt ervoor dat de medewerker weet waar hij/zij aan toe is.

  Van ‘ik’ naar ‘WIJ’- filosofie

  We zijn er voor elkaar.

  • Wij besteden aandacht aan zowel de overeenkomsten als de verschillen tussen mensen. 
  • De overeenkomsten zijn datgene wat mensen verbindt. 

  Driehoek filosofie

  De medewerker, het uitzendbureau en de inlener staan centraal. We reiken elkaar de hand toe. Vele handen maken licht werk, want de toekomst zijn wij samen.  

  • Alle drie de partijen gaan te allen tijde respectvol met elkaar om.
  • Samen zijn is meer dan alleen elkaars hand vasthouden.