CAO

  Cao oftewel Collectieve Arbeidsovereenkomst is een verzameling afspraken tussen (vertegenwoordigers van) werkgevers en (vertegenwoordigers van) werknemers in een bepaalde branche of sector. De cao is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die werkgever en werknemer met elkaar sluiten.  

  Wat ligt vast?

  In een CAO liggen afspraken vast die normaal gesproken ook in een arbeidsovereenkomst staan. In de arbeidsovereenkomst wordt veelal verwezen naar de CAO. Denk daarbij aan: arbeidsduur, beloning (loonschalen), functiewaarderingssysteem, arbeidsomstandigheden en veiligheid van de werknemer etc. De afspraken in een CAO liggen vast, we kunnen en mogen hier niet van afwijken.

  Welke CAO voor jou van toepassing is, is afhankelijk van de sector waarin je werkzaam bent. Valt jouw sector niet onder een CAO, dan volgen we de ABU CAO voor uitzendkrachten. 

  Looptijd

  Een cao heeft een looptijd van maximaal vijf jaar. Aan het einde van de looptijd eindigt de cao en gaan werkgevers samen met werknemers onderhandelen over de afspraken voor een nieuwe periode. Hieronder kun je de meest voorkomende cao’s waar wij mee werken, downloaden: