Veelgestelde vragen

  1. Nieuw bij Sun-Power

   De komst van nieuwe uitzendkrachten wordt altijd bevestigd door Sun-Power. Elke uitzendkracht ontvangt een e-mail met alle benodigde informatie betreffende het woonadres, het werkadres, het uurloon en dergelijke. Accommodatie is beschikbaar vanaf de datum van aankomst, die door Sun-Power is aangegeven. Vóór deze datum heeft de uitzendkracht geen recht op huisvesting. De uitzendkracht zorgt zelf voor vervoer van het land van herkomst naar Nederland. 

  2. Contract

   Sun-Power stelt een contract en een passend uurloon voor. Hierin worden de ervaring en vaardigheden van de medewerker meegenomen. De medewerker ontvangt een originele kopie van het contract. Het contract wordt tijdens een persoonlijke afspraak ondertekend. 

  3. Bankrekening

   De uitzendkracht is verplicht om aan Sun-Power een correct en compleet bankrekeningnummer door te geven, waarop zijn/haar salaris wordt overgeboekt. Dat wil zeggen: naam eigenaar banknummer, SWIFT/IBAN nummer en naam en adres van de bank. Contante betalingen zijn wettelijk verboden in onze branche. Het salaris wordt altijd overgeboekt in euro’s.

  4. BSN (SOFI) nummer

   Een burgerservicenummer is verplicht voor iedere medewerker. Sun-Power maakt de afspraak met de autoriteiten, waarna de medewerker dit nummer persoonlijk dient af te halen. Alleen in specifieke gevallen, vastgesteld door Sun-Power, is het mogelijk begeleiding aan te vragen. 

  5. Zorgverzekering

   Wanneer men werkt onder Nederlandse wetgeving, is een Nederlandse zorgverzekering verplicht. Sun-Power biedt een basisverzekering aan voor haar arbeidsmigranten. De kosten hiervan zijn in 2022 € 27,95 netto per week. Uitzendkrachten met een eigen verzekering zijn verplicht om een verzekeringsbewijs/zorgpas (kopie) in te leveren.

  6. Eerste salaris

   De medewerker ontvangt zijn/haar eerste weekloon na maximaal twee weken. Betalingen worden op vrijdag gedaan. Sun-Power is niet verantwoordelijk voor de transactieduur van de overboeking. Gemiddelde transactieduur binnen Nederland is een werkdag. Internationaal is dit vier werkdagen.   

   Zorg er daarom voor dat je genoeg geld bij je hebt voor de eerste twee weken.

  7. Huisvesting

   Op verzoek van de medewerker regelt Sun-Power accommodatie voor de duur van het arbeidscontract. Medewerkers die gebruik maken van de huisvesting van Sun-Power zijn verplicht zich te houden aan de huisregels en de instructies op te volgen. 

   Sun-Power kan de beschikbaarheid van kamers voor koppels, vrienden en familie niet garanderen. Huisvestingskosten in 2022 zijn € 88,90 bruto per week (bed, ruimte voor opslag, gebruik van keuken en wasmachine, toegang tot internet en media). Betaling van huisvesting start vanaf datum gebruik van de huisvesting. 

  8. Vervoer

   Voor medewerkers die in onze huisvesting wonen en die niet over eigen vervoer beschikken, biedt Sun-Power vervoer aan. Afhankelijk van de afstand tussen de woonlocatie en het werkadres wordt een auto of fiets aangeboden. Medewerkers die privé wonen krijgen bij hoge uitzondering vervoer aangeboden. Hiervoor wordt een waarborgsom van € 100,- ingehouden op het eerste cq. volgende salaris.

   Medewerkers zijn verantwoordelijk voor het aan hen toegewezen transportmiddel. Meer gedetailleerde regels zijn terug te vinden in het transportreglement, dat men ontvangt bij toewijzing van het transportmiddel.

   Auto’s van Sun-Power zijn voorzien van GPS-systemen. Deze mogen alleen gebruikt worden op de route die is afgesproken met Sun-Power. Verkeersboetes zijn voor rekening van de bestuurder en zullen worden ingehouden op het salaris. Parkeerplaatsen voor de transportmiddelen zijn bij de huisvesting aanwezig.

  9. Vergoeding van vervoerskosten

   Afhankelijk van de van toepassing zijnde cao en de beslissing van Sun-Power kunnen medewerkers een vergoeding ontvangen voor vervoerskosten van de eigen auto. Medewerkers met een Sun-Power auto krijgen geen vergoeding van vervoerskosten. 

  10. Loonstrookjes

   Iedere vrijdag worden de loonstrookjes van voorgaande werkweek van de uitzendkrachten aan de flexportal toegevoegd. Vanwege de wet op privacy (AVG) mogen deze niet meer per e-mail worden verstuurd. Als u geen inloggegevens  heeft of problemen  heeft met inloggen mail dan aan: planning@sun-power.nl

   Mochten er vragen zijn betreffende het salaris, kunnen uitzendkrachten contact opnemen met Sun-Power per email: uren@sun-power.nl

       

  11. Einde contract

   Voordat het  contract afloopt, informeert Sun-Power de uitzendkracht over een mogelijke verlenging van het contract. Zowel uitzendkracht als Sun-Power mogen  het  contract beëindigen volgens de informatie die in het contract staat beschreven.

   Binnen zes weken na de einddatum van het contract zal Sun-Power alle openstaande betalingen overboeken naar de bankrekening van de uitzendkracht. In januari van het opvolgende jaar stuurt Sun-Power de jaaropgave per email.

  12. Werk

   Sun-Power laat de uitzendkracht PER E-MAIL weten bij welke klant hij/zij is geplaatst, wat voor werk hij/zij gaat verrichten, het adres van de klant, de startdatum, werktijden en andere nodige informatie. Controleer daarom elke avond je e-mail.

   De uitzendkracht zal altijd plichtsbewust en met toewijding de taken uitvoeren. De uitzendkracht dient zich te houden aan de veiligheidsregels en werkinstructies. Op- of aanmerkingen kunnen rechtstreeks aan de uitzendkracht worden gegeven door een opzichter of via het kantoorpersoneel van Sun-Power. Sun-Power verwacht collegialiteit, samenwerking en wederzijds respect voor elkaar. Als zich vervelende situaties voordoen op het werk, kan de uitzendkracht Sun-Power hiervan op de hoogte stellen.

  13. Vrije dagen

   Vakantie of vrije dagen worden aangevraagd via een vakantieformulier. Dit formulier moet eerst worden goedgekeurd door de klant. Daarna breng je het naar het Sun-Power kantoor. Sun-Power controleert het formulier en informeert de medewerker of de vakantie of vrije dagen worden goedgekeurd. 

  14. Variabele werktijden

   Sun-Power kan het aantal werkuren per week en de duur van het werk niet garanderen mede door de grote invloed die het weer heeft in de agro. We verwachten  dat uitzendkrachten accepteren dat werk per  klant en werklocatie verschillend is.

  15. Werkkleding en schoenen

   In verband met gezond- en veiligheidsregels is iedere uitzendkracht verplicht om veiligheidsschoenen te dragen op de werkvloer. Als de uitzendkracht hier zelf al over beschikt kan hij/zij deze meenemen. Schoenen zijn ook verkrijgbaar bij Sun-Power voor € 18,50. Uitzendkrachten moeten zelf voor hun werkkleding zorgen. Alleen in bijzondere gevallen en  voor bepaald soort werk zal de klant of Sun-Power kleding uitlenen.

  16. Dokter of tandarts bezoek

   Voor een bezoek aan de arts of tandarts kunt u zelf een afspraak maken. 
   Hulp bij vervoer kunnen wij bieden als er iemand beschikbaar is. Voor deze facilitaire kosten berekenen wij u € 30,-/uur.

  17. Uitbuiting, geweld, discriminatie

   Sun-Power streeft ernaar om ervoor te zorgen dat alle uitzendkrachten zich veilig en comfortabel voelen op de werkvloer en in de huisvesting. Sun-Power aanvaardt geen enkele vorm van discriminatie, misbruik of geweld. Als je getuige of slachtoffer bent van onrechtmatig gedrag, neem dan contact op met Sun-Power, zodat wij meteen actie kunnen ondernemen.